NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: nct_official

Thể loại: Thể Loại Khác

Nhạc sĩ: Nhạc Hoa

Ngẫu Nhiên

Lặp lại

Lời nhạc

Nhạc Hoa
Lời: Kinh Chú Đại Bi (Phạn Ngữ)

Nam Mô Rat Cha
Dà Dá Nam Mô A Ra Cha Nà Sà Gá Ra
Vê Rô Cha Nà
Bu Ha Na Cha Na Ta Tha Gá Ta Da
A Rà Hà Tề Sắm Da Săm
But Đa Da Nam Mô Sà Quà À
Ta Tha Ga Tê Bê
À Ra Há Tê Bề
Sằm Da Sắm But Đê Bê
Nam Mô Ái Dá
A Va Lô Ki Tê
Sồ Rà Dà
Bô Đi Sat Va Da
Mà Hà Sat Vá Da Má Ha Ka Rù Nì Kày Dà Tá Đí A Tha Om
Đa Ra Đa Rà
Đi Ri Đi Ri Đù Ru Đú Ru
It Ti Quê It Ti Cha Lề Cha Lề
Pùa Chá Lê Pua Cha Lê
Kù Sù Mê Ku Su Ma Qua Rế
I Li Mí Lí Chi Ti Dô Lam
Má Pa Na Dê Sô Ha....

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00