NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: colin_havi

Thể loại: Thể Loại Khác

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Ngẫu Nhiên

Lặp lại

Lời nhạc

Mi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha haMi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha haMi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha haMi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha ha1) Allo, salut, sint yel, un hydook,

she teraw, youbeera mah, primesh der, vericheera,

2) Allo, Allo, sint yel, Picasso,

Tiam dat beep, she sen voynic, un dar sege ti notes cher nimeek[Chorus]

vrais a pleche dar numa numa i-ay

numa numa i-ay numa numa numa i-ay

kipul tow she dragosta din tay, ma mintesc day oki ti-ayvrais a pleche dar numa numa i-ay

numa numa i-ay numa numa numa i-ay

kipul tow she dragosta din tay, ma mintesc day oki ti-ay3) Desoon, set spoon, cheseet, ah kum

Allo, youbeera mah, sint yel, vericheera4) Allo, Allo, sint yarshio, Picasso,

Tiam dat beep, she sen voynic, un dar sege ti notes cher nimeek[Chorus]

vrais a pleche dar numa numa i-ay

numa numa i-ay numa numa numa iay

kipul tow she dragosta din tay, ma mintesc day oki ti-ayvrais a pleche dar numa numa i-ay

numa numa i-ay numa numa numa i-ay

kipul tow she dragosta din tay, ma mintesc day oki ti-ayMi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha haMi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha haMi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha haMi-a-hii

Mi-a-huu

Mi-a-haa

Mi-a-ha ha[Chorus]

vrais a pleche dar numa numa i-ay

numa numa i-ay numa numa numa i-ay

kipul tow she dragosta din tay, ma mintesc day oki ti-ayvrais a pleche dar numa numa i-ay

numa numa i-ay numa numa numa i-ay

kipul tow she dragosta din tay, ma mintesc day oki ti-ay

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00