NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: full_househl

Thể loại: Không Lời

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Ngẫu Nhiên

Lặp lại

Lời nhạc

na mo ha lai
dan na duo lai ya ye na mo
o le ye
po lu jie de
su ben lai ye poo te sa do po ye mo ho sa do po ye
mo ho jia
lu ne jia ye an
sa bon lai fa heh
soo dan na dan xie
na mo shi jie le do
e mon o le ye po lu jie de shi fo lai
lin tou po
nan mo
na lai jin tse she le mo ho buan dou sa mei sa po o ta dou
soo ben o se yuin
sa po sa do na mo po sa do na mo po chia mo fa der dou dan tse ta
an o po lu she lu jia de
jia lu de
e she le
mo ho poo te sa do sa po sa po mo lai mo lai mo she mo she le tou yuin
ju lu ju lu jie mom
doo lu doo lu fa sei ye de mo ho
fa sa ye de tuo lai tuo lai di le ne
shi fo lai ye
tze lai tze lai mo mo fa mo lai
mo de le
e she e she shi na shi na o lai sen
fo lai sei le fa sa fa sen fo lai
sei ye
hoo lu hoo lu mo lai
hoo lu hoo lu she le
sa lai sa lai shi le shi le soo lu soo lu poo te ye
poo te ye
poo tou ye poo tou ye
me de le ye na lai jien tse di le
shi ne na poo ye mo na sa po ho
shi tou ye
sa po ho
mo ho shi tuo ye sa po ho
shi tuo yu yi shi bon lai ye sa po ho
na lai jien tse sa po ho
mo lai na lai sa po ho shi lai sen
o mo chia ye sa po ho
sa po mo ho o shi tuo ye sa po ho
zhe jie lai o shi tou ye sa po ho
bo tuo mo jie shi tou ye
sa po ho
na lai jien tse bon chia lai ye sa po ho
mo po le shen jie
lai ye sa po ho
na mo ha lai dan na duo lai ya ye na mo
o le ye
po lu jie de su bon lai ye sa po ho
an shi dien doo
man do lai bua tuo ye sa po ho.

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00