NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: josievu518

Thể loại: Beat

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Ngẫu Nhiên

Lặp lại

Lời nhạc

Wǒ yǐ zuò hǎo le suǒ yǒu zhǔn bèi
Suí shí jiāng zì jǐ rán jìn chéng huī
Yī chǎng měi mèng duì bù duì
Yī jù kě xī huì bù huì

Qí shí méi shí me kě guì
Yún céng zhē gài luò rì de yú huī
Shēn tǐ xū zài rù yè qián má zuì
Lǐ xìng de huà tài jiān ruì

Chōng dòng zhōng jiāng huì xiāo tuì
Bù rú jiù suí tā pò suì
Wǒ zài yè lǐ tiào wǔ
Zài yè lǐ tiào wǔ

Wǒ bù xiǎng yào suǒ yǒu bù shǔ yú wǒ de guī xiǔ
Yī biān zài liú lèi
Yī biān zài yǎn hù
Zuì hòu dǎ xiāo xīn lǐ duì nǐ suǒ yǒu de qǐ tú

Zài yè lǐ tiào wǔ
Wǒ zài yè lǐ tiào wǔ
Xiàn gěi zhè zuò chéng shì sī kōng jiàn guàn de gū dú
Zǒng yǒu rén zài hū

Zǒng yǒu rén xiàn mù
Zǒng yǒu rén yǔ wǒ tóng wǔ
(Jiān zòu)
Jiāng nǐ róng jiě zài wǒ de shēn tǐ

Shēn rù gǔ suǐ hé měi gè féng xì
Lín zhe qī yuè de yǔ dī
Shàng yě hé bù lǔ kè lín
Huí dào shì fā de yuán dì

Wǒ zài yè lǐ tiào wǔ
Zài yè lǐ tiào wǔ
Wǒ bù xiǎng yào suǒ yǒu bù shǔ yú wǒ de guī xiǔ
Yī biān zài liú lèi

Yī biān zài yǎn hù
Zuì hòu dǎ xiāo xīn lǐ duì nǐ suǒ yǒu de qǐ tú
Zài yè lǐ tiào wǔ
Wǒ zài yè lǐ tiào wǔ

Xiàn gěi zhè zuò chéng shì sī kōng jiàn guàn de gū dú
Zǒng yǒu rén zài hū
Zǒng yǒu rén xiàn mù
Zǒng yǒu rén yǔ wǒ tóng wǔ

Wǒ zài yè lǐ tiào wǔ
Zài yè lǐ tiào wǔ
Yòng wǒ zhī lí pò suì huàn nǐ yī kè de juàn gù
Bù guī de guī tú

Bù luò de yè mù
Tǒng tǒng xiàn rù yī chǎng dà mèng zhī zhōng zài xū dù
Zài yè lǐ tiào wǔ
Wǒ zài yè lǐ tiào wǔ

Liú gěi zhè gè chéng shì bù zhí yī tí de fēng dù
Bù yào rén zài hū
Bù yào rén xiàn mù
Ruò wǒ néng yǔ nǐ tóng wǔ

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00