NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: mr.subin

Thể loại: Rap Việt

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Ngẫu Nhiên

Lặp lại

Lời nhạc

NG` TIEN MINH love HANG NI(Hau giang)
ver1;amy
chj 1ln cho t pt moj tku da k kn nhu xua
va chj 1ln cko t pt a se hp k pun nua
traj tjm nay da tkoj rua
ket thuc m buong tay dk chua
cho du con mua dnay co lah den may a van dj bc nua
a de laj t o noj day mac ke t khox a k tkey
doj tay t co giu a lai nhug sao doj ckan k the chay
vj t da de cho a dj tkeo kaj hp ma a tjm tkey
ty nay tro *** vun vo khj a vo nat no nku to jay
kthuk nay t kpt faj doj mat tnao vs sthat
nhug loj ns doj t kmun tjn a ckj tjm den khj kan nhat
doj vaj t run ban bat nc mat chay daj nku kam han
a da dj duoj man mua do k vay tay chao du 1ln...tu bjet
la loj ns cuoj ma t xjn dah cko ng ra dj
1khj con tjm da rat dau se ckag xoa nhoa noj tru khj
tkoj jan kja co the jup t dug laj tca con mog mi
way ve khoj djem lc ban dau de t tjm laj ckut k khj
jot nc mat tren hag mj kug da tu kho dj...mat roy
ckap nkan sthat la lc nkan ra kng aj kja da tkay doj
hua *** j khj ckjh ban tkan ng ckag tnao tkuc hjen noj
va ku nthe ngay wa ngay loj tke kja kug maj troj
bat ckap cko t co khox den mey tkj a van *** ngo
van co dag do van ckua kthuc nkug ng no xua tay hat do
ng way mat lah nkat vs t vj nge nkug dju ho cam do
bnkju ty ma blau t xaydug 1tay ng dap do
uk t pt se ckag bgio co moj tjh nao daj lau
co le ngay maj khj ng bc dj t se xoa ht dk njm dau
kfaj aj kug co kthuc tkat dep khj ckj la tjh pn
vj that su ta ckag co tke hju ht ban tkan m dau
tay dua ra nku mun nju keo 1chut j do kn vuog ban
ckj la dau do bnkju ky njm van kn in sau trog tjm tkuk
a da dj tkj xjn 1ngay dug ve de t tkey bat luk
vj ngay hom do t da co giu a laj bag tca suc luk
ver2;yaniboo
va neu..ythg da faj mo xjn hay cat bc dj
dug co nkjn nkau trog khoah khak uoc mj
va a kfaj la con mo a den pen e la sthat
cko e *** ckjm bnkju sngj trog tro ckoj dk mat
a mag ty pe nho vao ban co of ca cuoc
a xem ty la tro cuoj maj maj e kthe co dk
uoc ckj tkoj gian nay *** nguoc
cko nkug wa khu ve phja trc
cko njem hp van kn do maj maj ng se k kat bc
tsao ng xe nat tjeg iu trog khj ta van kn tka tkjet
tsao ng den pen e trog khj hih bog ku vs ng kn da djet
eget mua vi kaj kax mua van den va dj,mua *** uot doj hag mj
e get a vj kaj kax a kug den va dj
nku con mua a *** uoc doj hag mj
se k kn a mat pun ngog trog tkeo bog dag ng dj...ve
phja sau lug e la wa khu van kn nag mag tren vaj
tkat su kon tjm rat kan su tka tku van kn nag mag ten aj
neu wakhu pun e vut po tkj e da nkjn ve tuog laj
neu nku njm dau kthe nao nkat phaj
tkj e se ckag ytkuog aj
don gian hp lun dj doj la tjen vag va nkan sac
la con duog daj tam toj e da tjn ng ngay trc mat
e se iu nkug ngay nag,du cko nag co ckoj,co *** nhoa doj mat e
e se iu nkug *** trag,du su jmlag co *** dau,co troj ckat ***
xjn hay nkat tkem,nkug mah vo ky uc ve trog ***
xjn hay cko nkug not nkat nay bay kao mag tkeo noj pun khj ty phaj mau
neu nku hp bao ngay wa a tra laj e bag njm dau tkj e kug k trax dk au
vj ckag bgio tjem tkuc cko ta kaj quyen wen ng dau
ky uc la nkug vet dau da *** kon tjm e ckay mau
zey tkoy ta dah guj ythg vao giac mo vo hjh
ng vo tjh tkj ta de ng vao wkhu pun of rjeg m
outro;
ngta van tkuog den va dj nku kaj kax ngta mun
va a kug nku ho den va dj tkeo kaj kax ma a mun
von dj tjh cam nay kug da wa mog mah
va tkat su e ckag la j trog a
vj neu e tkat su wtrog vs a tkj ngay do a da k de e dj
va neu tkat su bao ngay wa a tra laj e bag njem dau
......tkj e k kan!
baj nay a xjn guj ts kim jun~ sin' o lp12a2 huog kan,thah son,phu tho.

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00