X

NhacCuaTui.Com

Tìm kiếm Danh mục Đăng nhập
Bài hát Playlist MV Nghệ sĩ
G-Dragon (BIGBANG)

G-Dragon (BIGBANG)

Tên thật: Kwon Ji-Yong

Năm sinh: 18/08/1988

Quốc gia: Hàn Quốc

Playlist nhạc việt mới nhất Playlist
Kwon Ji Yong (Mini Album)

Kwon Ji Yong (Mini Album) - G-Dragon (BIGBANG)

48,819 lượt nghe 48,819    46 lượt thích 46

Oh Yeah (Japanese Single)

Oh Yeah (Japanese Single) - G-Dragon (BIGBANG), T.O.P (BIGBANG)

11,954 lượt nghe 11,954    5 lượt thích 5

Good Boy (Special Edition)

Good Boy (Special Edition) - G-Dragon (BIGBANG), Tae Yang (BIGBANG)

17,118 lượt nghe 17,118    12 lượt thích 12

Good Boy (Single)

Good Boy (Single) - G-Dragon (BIGBANG), Tae Yang (BIGBANG)

58,716 lượt nghe 58,716    67 lượt thích 67

Michi Go (Digital Single)

Michi Go (Digital Single) - G-Dragon (BIGBANG)

7,448 lượt nghe 7,448    2 lượt thích 2

Only Look At Me Part 2 (Digital Single)

Only Look At Me Part 2 (Digital Single) - G-Dragon (BIGBANG)

6,250 lượt nghe 6,250    3 lượt thích 3

Coup D'etat  + One Of A Kind & Heartbreaker

Coup D'etat + One Of A Kind & Heartbreaker - G-Dragon (BIGBANG)

16,320 lượt nghe 16,320    32 lượt thích 32

The G-Dragon 2013 1st World Tour: One Of A Kind

The G-Dragon 2013 1st World Tour: One Of A Kind - G-Dragon (BIGBANG)

10,324 lượt nghe 10,324    8 lượt thích 8

Coup D'etat Part.2 (2nd Album Part.2 - 2013)

Coup D'etat Part.2 (2nd Album Part.2 - 2013) - G-Dragon (BIGBANG)

37,061 lượt nghe 37,061    129 lượt thích 129

2013 G-Dragon World Tour 'One Of A Kind In Seoul'

2013 G-Dragon World Tour 'One Of A Kind In Seoul' - G-Dragon (BIGBANG)

11,764 lượt nghe 11,764    21 lượt thích 21

Xem thêm Xem thêm
Bài hát việt mới nhất Bài hát

Good Boy (Areia Remix)

G-Dragon (BIGBANG), Tae Yang (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG), Tae Yang (BIGBANG) 590 lượt nghe 590

Untitled Remix

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 396 lượt nghe 396

1,000,000 Won (Live)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 1,967 lượt nghe 1,967

Divina Commedia

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 163,740 lượt nghe 163,740

Untitled, 2014

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 952,402 lượt nghe 952,402

Super Star

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 254,531 lượt nghe 254,531

Bullshit

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 526,297 lượt nghe 526,297

(Intro) Middle Fingers-up

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 148,746 lượt nghe 148,746

Fact Assault

PSY, G-Dragon (BIGBANG) PSY, G-Dragon (BIGBANG) 189,873 lượt nghe 189,873

Palette

IU, G-Dragon (BIGBANG) IU, G-Dragon (BIGBANG) 733,382 lượt nghe 733,382

Xem thêm Xem thêm
Video MV mới nhất Video
Untitled, 2014

Untitled, 2014

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 37,881 lượt nghe 37,881

So Sánh Sơn Tùng Với G-dragon

So Sánh Sơn Tùng Với G-dragon

Sơn Tùng M-TP, G-Dragon (BIGBANG) Sơn Tùng M-TP, G-Dragon (BIGBANG) 281,570 lượt nghe 281,570

Who You?

Who You?

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 82,699 lượt nghe 82,699

Crooked (Short Version)

Crooked (Short Version)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 19,547 lượt nghe 19,547

Who You (Short Version)

Who You (Short Version)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 3,868 lượt nghe 3,868

Crooked

Crooked

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 73,941 lượt nghe 73,941

One Of A Kind, Crayon (130120 The 27th Golden Disk Awards)

One Of A Kind, Crayon (130120 The 27th Golden Disk Awards)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 13,226 lượt nghe 13,226

Crayon

Crayon

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 136,425 lượt nghe 136,425

That XX

That XX

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 89,481 lượt nghe 89,481

One Of A Kind

One Of A Kind

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 88,472 lượt nghe 88,472

Xem thêm Xem thêm