X

NhacCuaTui.Com

Tìm kiếm Danh mục Đăng nhập
Bài hát Playlist MV Nghệ sĩ
G-Dragon (BIGBANG)

G-Dragon (BIGBANG)

Tên thật: Kwon Ji-Yong

Năm sinh: 18/08/1988

Quốc gia: Hàn Quốc

Playlist nhạc việt mới nhất Playlist
G-DRAGON 2017 World Tour (ACT III, M.O.T.T.E) In Japan

G-DRAGON 2017 World Tour (ACT III, M.O.T.T.E) In Japan - G-Dragon (BIGBANG)

571 lượt nghe 571    1 lượt thích 1

Kwon Ji Yong (Mini Album)

Kwon Ji Yong (Mini Album) - G-Dragon (BIGBANG)

52,579 lượt nghe 52,579    46 lượt thích 46

Oh Yeah (Japanese Single)

Oh Yeah (Japanese Single) - G-Dragon (BIGBANG), T.O.P (BIGBANG)

12,232 lượt nghe 12,232    5 lượt thích 5

Good Boy (Special Edition)

Good Boy (Special Edition) - G-Dragon (BIGBANG), Tae Yang (BIGBANG)

17,841 lượt nghe 17,841    12 lượt thích 12

Good Boy (Single)

Good Boy (Single) - G-Dragon (BIGBANG), Tae Yang (BIGBANG)

59,432 lượt nghe 59,432    67 lượt thích 67

Michi Go (Digital Single)

Michi Go (Digital Single) - G-Dragon (BIGBANG)

7,651 lượt nghe 7,651    3 lượt thích 3

Only Look At Me Part 2 (Digital Single)

Only Look At Me Part 2 (Digital Single) - G-Dragon (BIGBANG)

6,392 lượt nghe 6,392    3 lượt thích 3

Coup D'etat  + One Of A Kind & Heartbreaker

Coup D'etat + One Of A Kind & Heartbreaker - G-Dragon (BIGBANG)

16,670 lượt nghe 16,670    32 lượt thích 32

The G-Dragon 2013 1st World Tour: One Of A Kind

The G-Dragon 2013 1st World Tour: One Of A Kind - G-Dragon (BIGBANG)

10,457 lượt nghe 10,457    8 lượt thích 8

Coup D'etat Part.2 (2nd Album Part.2 - 2013)

Coup D'etat Part.2 (2nd Album Part.2 - 2013) - G-Dragon (BIGBANG)

37,253 lượt nghe 37,253    129 lượt thích 129

Xem thêm Xem thêm
Bài hát việt mới nhất Bài hát

Heartbreaker (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 1,592 lượt nghe 1,592

Breathe (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 488 lượt nghe 488

A Boy (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 461 lượt nghe 461

But I Love U (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 272 lượt nghe 272

Obsession (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 235 lượt nghe 235

Michi Go (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 267 lượt nghe 267

One Of A Kind (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 518 lượt nghe 518

R.o.d (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 291 lượt nghe 291

That Xx (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 431 lượt nghe 431

Black (G-dragon 2017 World Tour (Act Iii, M.o.t.t.e) In Japan)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 301 lượt nghe 301

Xem thêm Xem thêm
Video MV mới nhất Video
Untitled, 2014

Untitled, 2014

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 41,552 lượt nghe 41,552

So Sánh Sơn Tùng Với G-dragon

So Sánh Sơn Tùng Với G-dragon

Sơn Tùng M-TP, G-Dragon (BIGBANG) Sơn Tùng M-TP, G-Dragon (BIGBANG) 282,633 lượt nghe 282,633

Who You?

Who You?

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 84,239 lượt nghe 84,239

Crooked (Short Version)

Crooked (Short Version)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 19,638 lượt nghe 19,638

Who You (Short Version)

Who You (Short Version)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 3,879 lượt nghe 3,879

Crooked

Crooked

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 75,378 lượt nghe 75,378

One Of A Kind, Crayon (130120 The 27th Golden Disk Awards)

One Of A Kind, Crayon (130120 The 27th Golden Disk Awards)

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 13,247 lượt nghe 13,247

Crayon

Crayon

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 137,119 lượt nghe 137,119

That XX

That XX

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 89,734 lượt nghe 89,734

One Of A Kind

One Of A Kind

G-Dragon (BIGBANG) G-Dragon (BIGBANG) 88,574 lượt nghe 88,574

Xem thêm Xem thêm