NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

Sorry, this content is currently not available in your country due to its copyright restriction, you can choose other content. Thanks for your understanding!

Cung cấp bởi:

Đăng tải bởi: colin_havi

Thể loại: Video Nhạc Hoa

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Lời nhạc

PinYin (拼音):

Come on go go go ràng mèng chóngxīn qǐdòng
Bùtóng de hànshuǐ liúzhe nà bùtóng de mèng
Dāng nǐ hái zài jìxù wǒ dāngrán yě bù nénggòu shuō fàngqì
Yīnwèi jiānchí suǒyǐ wǒmen yuè yào xiāngxìn
Nǐ shuō nǐ de bēnpǎo zǒng shì xiǎng yào chāoyuè zìjǐ
Wǒ shuō wǒ de yīnyuè nǔlì xiǎng yào kuàyuè shídài
Bǎ suǒyǒu de shībài cuòzhé quánbù pāo zài nǎo hòu
Wǒ jíjiāng kànjiàn shìjiè dì dìtú cóng nǐ jiǎoxiàguò

Màn man de zhēng kāi màn man de zhēng kāi yǎngwàngzhe tiānkōng jiùsuàn nǔlì yěxǔ gūdú
Bǎ xīn dōu dǎkāi bǎ xīn dōu dǎkāi rúguǒ nà jīhuì jiànglín nǐ nénggòu zhuī de shàng ma

Wéixiào ba jiùsuàn bùduàn shībài
Zhàn qǐlái zài chóng lái bǎ cuìruò tuī kāi
Xìnxīn zài nǎohǎi bié ràng línghún kòngbái
Zài xiànzài zài wèilái wǒ wèi nǐ hècǎi

Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh

Come on go go go ràng mèng chóngxīn qǐdòng
Bùtóng de hànshuǐ liúzhe nà bùtóng de mèng
Dāng nǐ hái zài jìxù wǒ dāngrán yě bù nénggòu shuō fàngqì
Yīnwèi jiānchí suǒyǐ wǒmen yuè yào xiāngxìn
Nǐ bēnpǎo zǒng shì xiǎng yào chāoyuè zìjǐ (Oh oh oh oh)
Wǒ yīnyuè nǔlì xiǎng yào kuàyuè shídài (Oh oh oh oh oh)
Suǒyǒu shībài cuòzhé quánbù pāo nǎo hòu (Oh oh oh oh)
Jíjiāng kàn shìjiè dì dìtú cóng nǐ jiǎoxiàguò (Oh oh oh oh oh)
Màn man de zhēng kāi màn man de zhēng kāi yǎngwàngzhe tiānkōng jiùsuàn nǔlì yěxǔ gūdú
Bǎ xīn dōu dǎkāi bǎ xīn dōu dǎkāi rúguǒ nà jīhuì jiànglín nǐ nénggòu zhuī de shàng ma

Wéixiào ba jiùsuàn bùduàn shībài
Zhàn qǐlái zài chóng lái bǎ cuìruò tuī kāi
Xìnxīn zài nǎohǎi bié ràng línghún kòngbái
Zài xiànzài zài wèilái wǒ wèi nǐ hècǎi

Wéixiào ba jiùsuàn bùduàn shībài
Zhàn qǐlái zài chóng lái bǎ cuìruò tuī kāi
Xìnxīn zài nǎohǎi bié ràng línghún kòngbái
Zài xiànzài zài wèilái wǒ wèi nǐ hècǎiEnglish Translation:

Come on go go go Dream restart
The different sweat streaming TV drama dream
When you continue I am of course not be able to say to give up
Because he insisted on so the more we have to believe
You say you run always want to go beyond their own
I said my music to want to leap era
All the failure and frustration behind
I am going to see the map of the world from your feet over

Slowly opened slowly opened up at the sky even if efforts may be lonely
Heart open heart are open if that opportunity comes you can catch on

Smile if continued failure
Stand up and start all over again pushed the fragile
Confidence in the mind blank Do not let the soul
Now I applaud for you in the future

Oh oh oh oh oh Oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh

Come on go go go Dream restart
The different sweat streaming TV drama dream
When you continue I am of course not be able to say to give up
Because he insisted on so the more we have to believe
Run you always want to go beyond their own (Oh oh oh oh)
I the musical efforts Want transcended time (Oh oh oh oh oh)
All failure and frustration all throwing back of the head (Oh oh oh oh)
About to look at the map of the world from your feet (Oh oh oh oh oh)
Slowly opened slowly opened up at the sky even if efforts may be lonely
Heart open heart are open if that opportunity comes you can catch on

Smile if continued failure
Stand up and start all over again pushed the fragile
Confidence in the mind blank Do not let the soul
Now I applaud for you in the future

Smile if continued failure
Stand up and start all over again pushed the fragile
Confidence in the mind blank Do not let the soul
Now I applaud for you in the future

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00