Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Nhạc Hàn

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

[ti:]Bad Boy
[ar:]Wonder Girls
[al:]
가수: 원더걸스 (Wonder Girls)
곡명: Bad Boy
앨범: 1집 - The Wonder Years

나를 버리고 그여자와 함께
행복하다고 좋겠어
누가 뭐래도 너는
언제나 니 멋대로 하잖니
너만 좋으면 된거고
너만 웃으면 된거지
다른 사람 눈엔 눈물
고이건 말건 상관없지

(그런데 어쩐 일이야 니가 왜 돌아온거야)
그렇게 나를 냉정하게 버리고 돌아서더니
(이제와 사랑한다고 이제야 깨달았다고)
그래 그렇다면 다음 여자에게는 이러지마

You`ve been a bad boy to me
Don`t come back to me
이제 와서 어쩌라고 내게 이러는 거니
말이 되니 기분 나쁜 아이러니
그 여자에게 채였다고 내게 돌아온거니

내가 그리도 바보같니
내가 아직 그대로 너를 잊지 못하고
니가 왔다고 웃으며 받아 줄 거라고 믿었니
나는 그동안 많이 컸어 나는 그동안 변했어
마음속에 있는 너의 모습 깨끗이 다 지웠어

(그런데 무슨 말이야 내가 왜 너의 여자야)
그런 말따윈 다신 입밖으로 꺼내지도 마
(뭘 다시 해보자는 거야 왜 기횔 달라는 거야)
기회가 있었을 때 좀 잘해 보지 그랬니

You`ve been a bad boy to me
Don`t come back to me
이제 와서 어쩌라고 내게 이러는 거니
말이 되니 기분 나쁜 아이러니
그 여자에게 채였다고 내게 돌아온거니

Trynna get that love back ain`t that funny
니가 버린 사랑을 왜 뒤늦게
구걸하러 돌아온거야 불쌍하게
떠났으면 그 여자랑 잘살아야지 누가 차이래
그러게 뭐래 누가 날 떠나래
눈에 뭐가 씌었나봐 그래도 안돼
그 말 한마디로 어떻게 넘어갈 생각 하지마
이번엔 절대 안돼 너완 이게 마지막
You`ve been a bad boy to me
Don`t come back to me
이제 와서 어쩌라고 내게 이러는 거니
말이 되니 기분 나쁜 아이러니
그 여자에게 채였다고 내게 돌아온거니
You`ve been a bad boy to me
Don`t come back to me
이제 와서 어쩌라고 내게 이러는 거니
말이 되니 기분 나쁜 아이러니
그 여자에게 채였다고 내게 돌아온거니

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00