Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Nhạc Trẻ

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

[KoA' ba0 h` aNh tIc' nh0*']
.............aNh zAn~tYn zAi kE^` zAi Iu thU0ng...........
dE? lAi. aNh kO^ dO*n mO^i~ dE^M
mOng chO` tUng` 5 thAng'..........
kU0c. tYn`h dO^y tA mAng ch0a eM bAo xOt' xA
anh zA^n~mOng aNh zA^n~chO*`
gO*i? zja` em tr0ng jAc' mO*
aNh dA~trAo zA` eM mAi~yOo
h n0j chO^n' aY^' kOa' bA0 h 3m tIc nh0'
koa' bAo h em xOt' xA
mUn chIa xA trOng kU0c. tYnh` dO^j tA
.........................................................................
p0ng' t0i' zA^y wAnh
tAi' tYm h dAy tUi nh0*' aNh nG` oY
zO^~cAnh' *** pAy jAc' m0* nAo`
dA~thOy hOk kOn` nUa~oy`
dE?bIk yOo thU0ng
dA~nhU* lA`n mA^y tr0^i dEn^' nOi tRo*i` xA
hOi~trAi tYm oY hAy~chOa tYnh` nGu? yE^n
zA` sE~wE^n nhE. nhAn`g.....
.....lOn`g nhU* dAu thU0ng nG` oY kOn` nhO*' aNh ......
kHi kOn mUa cHiu` rOi lAnh. bU0^'t tr0ng h0^`n
aNh dA^u hAy lOn`g eM kOn` mAi~yOo
yOo aNh nhU* ngAy` xU*a...
kOn` nhO' kY? nIm aM^' aP'
tA dA~bAo ngAy` trAo nhAu
h ch0n^' aY^' aNh kOa' bAo h tIc [nh0']
tYnh` yOo thU0ng zU0ng zAn'
nhU* nU. hO^n eM dA~trAo Anh
lO*i` dIu. e^m aNh nOi' nhU* kOn` sAy
dE^? nAy mAn. mOi`
tU*ng` dE^m wA eM zAn~mO* zJa` aNh
zA` jAc^' mO* xUa*
lOn`g kOn` yOo thA tHi3k
mOng nGa`y kIa aNh wAy trO? z3^`
bE^n em nhU* fUc jAy^dAu^~ am^' ap'
[tYnh yOo] oY aNh kOa' bAo h tIc nh0*'
.............................................................................
nIk chAt' mYnh` la`k
"gainhaquebaokevutruong212000"
hoac
"sailamzanlaem_saolonzzanlaanh"
aI mUn [8] tHy` pM nhAk' :X:X:X

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00