Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Cách Mạng

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

. ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI (si b)
Lá.lá lá lá sol .sol sol sol sol/sol sol/sol fa///
Đố. đố đố đố rế fá rế đô là sol fà sol .rế rế/si fà sol si đô đô/ fá rế đô fà sol đô/mi rề sol//la đố la//đố sol fa đồ /đồ fa sol /lá sol fà lá/ đô đô đô đô rế fá rế đô la sol fà sol rế rế/si fà sol si đô đô/fá rế đô fà sol đô/mì rề sol/ la đố la/ đố sol fa đồ fa sol la si//sol rế si la /la rế la sol/lá đồ mì fa//
ĐK: fá...sól fá mí.....fá là...đố sol...../đô đô đô đô đô/đô đô đô đô đô đô đô. đô/sol sol sol sol sol sol. Sol/ sol sol sol sol/ sol sol sol sol sol sol/sol sol//đố là đô rế/sòl mí rế đô//fa fa fa sol fa mi mi fa mi rề rê mí rê đồ/(đồ mì fa sol đố) đố đố đô đố đố /đố đố đố đốđô//(sì rế) fa sol fa mi rê đồ mi fà/sol mí mí/mí mí /mí mí/mí fá mí mí/mí fá/mí fá mírế.rế mí rế rế/ mí rế đố là đố rế/sol mí rế đô//fa fa fa sol fa mi mi fa mi rê rê mí rê đồ/đồ mì fa sol đố/sì rế đô sol /fà sol /đố rế mí fá sól /đố lá/sól đố mí fá /đố fá//

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00