Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Nhạc Hoa

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

Bài hát: IQ250 / 智商二五零 - Hoa Thần Vũ

Kàn shìjiè tài píngyōng wǒ zhái dào méi péngyǒu
Zhíláizhíqù bù zàozuò shēn cáng yīshēng zhuīqiú
Yuánliàng wǒ zhòngyào shíhòu duǎnlù ài chū qiǔ
Zhǐ guài fēngkuáng bù xūyào lǐyóu

Wǒ xiǎng wǒ zuìdà de nénglì yǒu zhǒng tiānfù jiào kējì
Zhènshè duìshǒu de wēilì lián wǒ zìjǐ dōu bùxìn
Dǔ wǒ zhōng'ài de fǎ míng gōngkè dì xīn de yǐnlì
Xià yījì zhěnglǐ biǎoqíng shēn xī kǒuqì a body

Shéi zài kángzhe yúlùn de yālì zǒu de shùnxī yòu suíyì bié jí
Jué bù hǎn tíng jiāng shì wéiyī de lǐxìng
Duǎn tuǐ bèng da méi díyì liàoxiǎng chèn nǐ bù zhùyì
Jiù bàqì juédì fǎnjí nǐ méi píqì a body

Kàn shìjiè tài píngyōng wǒ zhái dào méi péngyǒu
Zhíláizhíqù bù zàozuò shēn cáng yīshēng zhuīqiú
Yuánliàng wǒ zhòngyào shíhòu duǎnlù ài chū qiǔ
Zhǐ guài fēngkuáng bù xūyào lǐyóu

Wǒ bù dǒng tèbié de guānxì shènshàngxiàn sù huì bào jī
Wǒ zìmàizìkuā de shénjīng jìng yě xué bù huìtán qíng
Shāo nǎo chíchěng dà huánjìng dú xīnshù bié xiǎng qīnxí
Bié kèqì jiā jù qiántí shāshāng wúlì a body

Wǒ zhè zàoxíng pāi yě pāi bù chū shuàiqì kuā yě kuā bù hǎotīng
Shéi shuō gǔguài shénjīng dā cuò zhuān wèi pòjiě mídǐ
Mó jìng gēcí wǎng
Wǒ màozhe kě'ài de shǎqì dāng nǐ jiàngdī fángbèi lì

Bù xiǎoxīn qǔ zhī yǒulǐ yíngdé chèdǐ a body
Kàn shìjiè tài píngyōng wǒ zhái dào méi péngyǒu
Zhíláizhíqù bù zàozuò shēn cáng yīshēng zhuīqiú
Yuánliàng wǒ zhòngyào shíhòu duǎnlù ài chū qiǔ

Zhǐ guài fēngkuáng bù xūyào lǐyóu
Zhìshāng suíyì shōugē quán chǎng jiāo'ào yòu xiāozhāng
Yuè shì bùjiàn guāng de sǐ zhái yuè yǒu túrán bào biǎo chōng shàng yúnxiāo de qījìng
Wǒ méi xiǎng duō pīnmìng zhǐ yīnwèi rè'ài cǐ xíng

Dà kě bùdāng yúlè jīng wǒ de jiàojìn bùshì bìng
Méiguānxì tái qǐ yǎnpí dèng dà yǎnjīng a body
Huòxǔ rénlèi fùzá de qíngxù gǎnrǎn tài duō de tiěgǎn míshī zhǔyì
Kě wǒ jiù jiānchí zuì jiǎndān de cái shì yǒulì de huíjí

Táoqì dì qǔyuè wǒ zìjǐ gāngà de lèng zài rénqún lǐ
Chāo jìn de yóuxì yǒu gè chǔn méng de nǐ a body
Kàn shìjiè tài píngyōng wǒ zhái dào méi péngyǒu
Zhíláizhíqù bù zàozuò shēn cáng yīshēng zhuīqiú

Yuánliàng wǒ zhòngyào shíhòu duǎnlù ài chū qiǔ
Zhǐ guài fēngkuáng bù xūyào lǐyóu
Tóunǎo fēngbào qīnzhàn wǒ suǒyǒu

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00