Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Nhạc Hoa

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

Bài hát: Sakura No Ki Ni Narou (Chinese Version) - SNH48

Zài chūnsè zhàn lù guāngmáng tiānkōng zhī xià
Nǐ dúzì kāishǐ mài chū tōng xiàng wèilái de bùfá
Xiàng zǒng shì chūxiàn zài mèng zhōng dì nàyàng
Miáohuà chū mèngxiǎng zhōng màncháng de mèng a

Shēn chuān xiàofú dùguò dì nàxiē shíguāng
Xiànzài yǐ biàn chéng huíyì zhǐ néng zài nǎohǎi bòfàng
Chóngxīn gǎibiàn de zìjǐ zàicì fāyá
Zhàn zài nǐ de shēnhòu kànzhe nǐ zǒu yuǎn a

Bù'ān dì huítóu zhàn zài wǒ yǎnqián
Miǎnqiángzhe duì wǒ lùchū wéixiào nà yī shùnjiān
Liúchū de lèi huàguòle wǒ de liǎn
Shì wǒmen chéngzhǎng zhōng bì jīng de rénshēng jùdiǎn

Huànhuà chéngwéi nà yīnghuā shù shǒuhòu yǒngyuǎn bù biàn
Jiù néng ràng wǒ zhàn zàiyuán dì shǒuhù nǐ měi yītiān
Ruò nǐ túrán a míshī fāngxiàng zài nà bùjīngyì zhī jiān
Wǒ huì zài nǐ xīnzhōng zhù jiàn ài de shìjiè
Zhàn zài mèngxiǎng qián

Jiàoshì chuānghù páng nà piàn yángguāng sǎ xià
Rìguāng xià yǔ tóngchuāng tánlùn dì měihǎo wèilái a
Shì xiànzài nǐ jiāngyào kuà chū de bùfá
Kuà chūle dì yī bù xiàng mèngxiǎng chūfā

Zhǐyǒu zài bǎihuā shèngkāi de jìjié xia
Bù kěyǐ xiǎngniàn nǐ zài ràng wǒ wúfǎ de zìbá
Zài fēng zhōng chàndǒu jiānqiáng měilì de huā
Yuèguò dōngtiān hái huì zàicì de zhànfàng

Xiàoyuán lǐ zhǐ liú yīpiàn de kōng dàng
Yǒushí huì yīgè rén zài huílái huáiniàn guòwǎng
Zhǐ xiǎng zài zhè piàn huíyì dì dìfāng
Yùjiàn bìyè shí shǎnshuò guāngmáng nǐ de múyàng

Huànhuà chéngwéi nà yīnghuā shù shǒuhòu yǒngyuǎn bù biàn
Biàn chéngle mèngxiǎng lǚchéng qǐháng yìnjì jiù zài jīntiān
Jiùsuàn zhè huāduǒ quánbù piāoluò dōu zài chūnfēng zhōng diāoxiè
Yě huì zhǐ shèng cánquē shēn chū zhī tóu xiǎngniàn
Děng chóngféng nèitiān

Suǒyǒu de rén a jiù xiàng xiōngkǒu shàng shùfù de huā
Yǒushí yě huì wàng liǎo dàng chū de juéxīn yǔ qiānguà
Huíxiǎng qǐlái ba
Zhè jìjié hái yǒu yīnghuā de zhànfàng
Xiǎngqǐ wǒ de xīn a
Hái yǒu nà kē shù a

Yào biàn chéng nà yīnghuā shù shǒuhòu yǒngyuǎn bù biàn
Jiù néng ràng wǒ zhàn zàiyuán dì shǒuhù nǐ měi yītiān
Ruò nǐ túrán a míshī fāngxiàng zài nà bùjīngyì zhī jiān
Wǒ huì zài nǐ xīnzhōng zhù jiàn ài de shìjiè
Zhàn zài mèngxiǎng qián

by snh48idfansclub.blogspot.com

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00