Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Không Lời

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

[ti:Therapist]
[ar:아웃사이더 (Feat. Illinit)]
[al:2집 Maestro]
Outsider's back at U with a bad ass attitude
the second record wreckin all the suckas
keikei on the beat
we straight illin, killin the rotten minds rap
the rap is the therapist
the rap is the therapist

나는 바카디 151보다 독한 남자
연신 들이붓는 스트레이트 잔이
하나, 둘, 셋, 넷 늘어가정신을 세뇌시켜
좀 더 거세게 몸을 마비시키네 기도가 콱 막혀버리는
압박감으로 시작해서 불불불불 불타오르는 식도를 거쳐 몸으로 퍼져나가
내장 구석구석을 갉아먹는 그 느낌은 벌벌벌벌 떨려 오르는
오르가즘을 느껴, 이건 마치 엑스터시
몸을 달아오르게 만들어 들었다 놨다 조종해
니 손과, 몸과, 속과, 혼과, 맘을 조롱해
부푼 가슴으로부터 허릴 훑어 너를 유혹해
달궈진 머리부터 발끝까지 색한 몸을 구속해
내 랩은 masochism을 원하는 이들의 혼을 때리는 채찍
니 걱정과 수치심, 가슴 깊은 곳으로부터 꼭꼭
숨겨 놓은 그 비밀을 내게 꺼내놔 봐
난 너를 알고 있어 완전히 장악했어

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

코를 꽉 막아도 I smell it rottin' and rottin'
괜찮은 게 나왔다 길래 확인해봤는데
그다지 당연한 반응
자기 역할을 모르고 설치는 거짓말쟁이
정치인들이 만약에 rap을 했다면 딱 그럴 것 같아
그가 하는 건 딴 게 아니라 떡밥 장사
눈 깜빡할 사이 철거를 끝내는
나는 이 일처리에 적합하다
now check out my style
썩은 것들 I be takin' em and jabbin' em all
다 데려다 푹푹 찌르며 재미를 봐
내 잔인함과 자신감은 네 가식과 비례하고
때론 무료로 시술해주는 라식
뜻이 서로 다른 Mr. 봉사 너와 나
경솔함과 어리석음이 네 언사에 녹아나
so listen carefully like 영어듣기평가
편갈라놓고 폄하하던 사람도 모두 뻑 가

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

덤벼봐, 내 랩에 불만을 가지고 있다면
당당히 내 앞에 실력을 쏟아봐
잘 들어봐, 이 노래는 삐뚤어진 선입견을 가진 애들을
바꿔줄 월광의 소나타
긴 시간을 갈고 닦은 영혼이
가슴에 새겨진 리듬에 진실한 목소릴 실어서
기나긴 세월을 숙성시켜
탄생된 소리를 모아서 만들어낸
내 philosophy는 philharmonic의 단결력보다 단단해
니 노래는 탄저균, 난 Therapist
니들의 썩은 영혼을 치유하는 언어의 치료사
그럴싸한 음악 보다는 진실이 담긴 소리를 뱉어
혀의 떨림은 가볍지만 혼의 무게는 천근만근
난 수준 미달의 도전자를 상대할 시간이 없어, ***'in 자신이 적
난 나를 깨고, 나를 넘어서 자신을 이긴다
난 수준 미달의 도전자를 상대할 시간이 없어, ***'in 자신이 적
난 나를 깨고, 나를 넘어서 자신을 이긴다

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

니 Style과 내 Style은 달러
But you brain is empty It's Hollow
서서히 부서져 내리는 모래성
비, 바람에 무너지는 formation
식어버린 Microphone과 혼과 잃어버린 방향성

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00