Đánh giá website

Cám ơn bạn đã sử dụng, hãy dành ít thời gian để đánh giá nhé

Bỏ qua

Hoàn tất

NhacCuaTui

Nghe nhạc MIỄN PHÍ

Tải ngay

Từ khóa hot

0

Upload bởi:

Thể loại: Nhạc Hoa

Nhạc sĩ: Đang Cập Nhật

Trải nghiệm tốt hơn trên app NhacCuaTui

Lời nhạc

Bài hát: Tonight Forever - Vương Lực Hoành (Wang Lee Hom), TFBoys

[Wánglìhóng:]
Bùyào fánnǎo huò wúnài
Zhǐyào gēn wǒ yīqǐlái
Dàjiā let tonight go on forever
Dàjiā let tonight go on forever

[Wángjùnkǎi:]
Kuàilè shì zhēnlǐ wéixiào jiùshì chāo nénglì
Hēng yīduàn xuánlǜ xīnlíng jiù huì quányù Woo

[Yì yáng qiān xǐ:]
Huā kāi mǎn biàndì jiù xiàng mèng méiyǒu biānjì
Bǎi fēn bǎi diànlì bùguǎn shénme tiānqì Woo

[Wánglìhóng:]
Fàngxià suǒyǒu bùrúyì jiù dàkǒu shēnhūxī
Bǎ jiézòu zhuāng jìn ěrjī dào shǔ sān’èryī

[Hé:]
Bùyào fánnǎo huò wúnài
Zhǐyào gēn wǒ yī qǐlái
Dàjiā let tonight go on forever
Dàjiā let tonight go on forever
Wèile yīnyuè ér cúnzài
Qíngbùzìjīn zài yáobǎi
Dàjiā let tonight go on forever
Dàjiā let tonight go on forever
Woo hoo
Go on forever
Woo hoo
Go on forever
Woo hoo
Go on forever
Dàjiā let tonight go on forever

[Wánglìhóng:]
Come on

[Wáng yuán:]
Yīnfú zài duījī bǎwò dāngxià shì wéiyī
Ràng yīnyuè péi nǐ chuàngzào xīn dì měilì Woo

[Wánglìhóng:]
Qīngchūn zhèng wúdí liú xià rèxuè de zújì
Wèilái de tǔdì wǒmen yī qǐ nǔlì yé

[Wáng yuán:]
Fàngxià suǒyǒu bùrúyì
Wángjùnkǎi:
Jiù dàkǒu shēnhūxī
Yì yáng qiān xǐ:
Bǎ jiézòu zhuāng jìn ěrjī

[Hé:]
Dào shǔ sān’èryī
Bùyào fánnǎo huò wúnài
Zhǐyào gēn wǒ yī qǐlái
Dàjiā let tonight go on forever
Dàjiā let tonight go on forever

[Wánglìhóng:]
Wèile yīnyuè ér cúnzài
Qíngbùzìjīn zài yáobǎi
Dàjiā let tonight go on forever
Dàjiā let tonight go on forever
Woo hoo
Go on forever
Woo hoo
Go on forever
Woo hoo
Go on forever
Dàjiā let tonight go on forever
Woo hoo
Go on forever
Woo hoo
Go on forever
Woo hoo
Go on forever
Dàjiā let tonight go on forever

[Wánglìhóng:]
Bǎ yīnyuè fàng jìn xīnlǐ yǒngyuǎn dōu yǒu jīngxǐ
Jīngcǎi kào zìjǐ dìngyì

[Wánglìhóng:]
Jùn kǎi

[Wángjùnkǎi:]
Fàngxià suǒyǒu bùrúyì

[Wánglìhóng:]
Qiān xǐ

[Yì yáng qiān xǐ:]
Jiù dàkǒu shēnhūxī

[Wánglìhóng:]
Wáng yuán

[Wáng yuán:]
Bǎ jiézòu zhuāng jìn ěrjī

[Wánglìhóng:]
Suǒyǒu rén

[Hé:]
Dào shǔ sān’èryī
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo
Woo hoo

[Hé:]
Bùyào fánnǎo huò wúnài

[Wánglìhóng:]
Hēi

[Hé:]
Zhǐyào gēn wǒ yī qǐlái

[Wánglìhóng:]
Come on

[Hé:]
Dàjiā let tonight go on forever

[Wánglìhóng:]


[Hé:]
Dàjiā let tonight go on forever

[Wánglìhóng:]
Dàjiā let tonight go on

[Hé:]
Wèile yīnyuè ér cúnzài
Qíngbùzìjīn zài yáobǎi
Dàjiā let tonight go on forever
Dàjiā let tonight go on forever

Đăng nhập

00:00

Đang nghe

  • 00:00